Produkty

 • Propan, propylen, frakcje C 3 
 • Butan, Fcc butan i -Raffinaty 
 • LPG / autogaz i mieszaniny gazu płynnego 
 • Oleje bazowe i komponenty 
 • Smary i oleje silnikowe 
 • Parafiny 
 • Aromaty i komponenty do benzyn 
 • Olej opałowy 
 • Składniki i surowce do produkcji bio diesla 
 • Rozpuszczalniki 
 • Produkty uboczne przemysłu petrochemicznego 
 • Obrót zanieczyszczonymi i uszkodzonymi partiami produktów